ตำแหน่ง สพท. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ อีเมล์
Project Manager สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางสาว สมหญิง ดีพร้อม 0899999999 somying@obecmail.obec.go.th
Project Manager สพป.กรุงเทพมหานคร นาย สมชาย งามดี 0888888888 somchai@obecmail.obec.go.th
Project Manager สพป.กรุงเทพมหานคร นาย สมพงษ์ ดีงาม 0818888888 sompong@obecmail.obec.go.th

 

ลิขสิทธิ์เป็นของ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน