new Banner Thai

ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2562


IMAGE

สถาบันภาษาจุฬาฯ จะจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนไปศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ ประเทศสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้     1. Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking (8 January- 25 January...
Read More...

สภษ.มอบวัสดุอุปกรณ์ให้โรงเรียนบ้านหนองยาว


IMAGE

          สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มอบวัสดุสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านหนองยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดย...
Read More...

ขอแสดงความยินดีกับรองเลขาธิการสภาการศึกษา


IMAGE

          สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา
Read More...

ขอเชิญบุคลากรสพฐ. (ส่วนกลาง) กรอกแบบสำรวจแนวทางพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ


IMAGE

  ตามที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้เคยขอความอนุเคราะห์ทุกสำนักในส่วนกลาง สังกัด...
Read More...

เชิญร่วมโครงการ "Excellence in English Program Management (ครั้งที่ 3)"


IMAGE

  บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ส.อ.ส.)ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ “Excellence in English Program Management (EX-EPM) #3” ภายใต้แนวคิด “English Program...
Read More...
 

EBE 15 จุด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสถาบันภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบและสรุปแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและจัดทำคู่มือการสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำคู่มือและด้านการสอนภาษาอังกฤษรวมทั้งกลุ่มผู้แทนครูแกนนำจากโครงการ Boot Camp 

 

ปฏิทินกิจกรรม

May 2019
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

กิจกรรมสำคัญ

No events

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4801981
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1272
6666
39932
4718698
150092
187923
4801981

Your IP: 34.229.76.193
Server Time: 2019-05-25 05:20:54