new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียน EP/ MEP ปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3263
การแข่งขัน Impromptu Speech 2013 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 12038
การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมโครงการ EBE (สพป.ขอนแก่น เขต 2) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4513
การประชุมเชิงปฏิบัติการ PEER Center และ PM ระดับภูมิภาค (สพป.ขอนแก่น เขต 2) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4199
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) และ กำหนดการแข่งขัน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2944
การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3077
แบบสอบถามผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC Manager) ปี 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3308
โลโก้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 8769
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ Teacher's Kit ชั้นป.1-3 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4148
แจ้งเปลี่ยนชื่อศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2258