new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การแข่งขัน Impromptu Speech 2013 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 11694
การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมโครงการ EBE (สพป.ขอนแก่น เขต 2) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4397
การประชุมเชิงปฏิบัติการ PEER Center และ PM ระดับภูมิภาค (สพป.ขอนแก่น เขต 2) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4064
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) และ กำหนดการแข่งขัน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2841
การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2980
แบบสอบถามผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC Manager) ปี 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3219
โลโก้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 8483
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ Teacher's Kit ชั้นป.1-3 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4036
แจ้งเปลี่ยนชื่อศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2167
แบบประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project Manager) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2507