new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียน EP/ MEP ปี 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3224
การแข่งขัน Impromptu Speech 2013 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 11931
การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมโครงการ EBE (สพป.ขอนแก่น เขต 2) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4475
การประชุมเชิงปฏิบัติการ PEER Center และ PM ระดับภูมิภาค (สพป.ขอนแก่น เขต 2) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4149
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) และ กำหนดการแข่งขัน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2907
การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3045
แบบสอบถามผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC Manager) ปี 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3277
โลโก้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 8622
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ Teacher's Kit ชั้นป.1-3 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4109
แจ้งเปลี่ยนชื่อศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2223