new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อครูผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3229
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 6908
เอกสารประชุม PM พัทยา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3264
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 46304
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 2360
การอบรม English Drama เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3150
กำหนดการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษระดับประเทศ ปี 2556 (Speech Contest 2013) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4169
โครงการมหกรรมวิชาการ "EP Open House" 4 ภูมิภาค เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3817
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 ( Impromptu Speech 2013) ระดับกลุ่มเจ้าภาพ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 7877
เกณฑ์การแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ประจำปี 2556 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3105