new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสถาบันภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1110
ผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขอเข้าร่วมโครงการ MEP 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1336
ตารางรายละเอียดการอบรม EBE ปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 5205
Power point การประชุมศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3-5 พ.ย.57 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2289
ประกาศรายชื่อครูเข้าอบรม ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2910
ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3622
ประกาศรายชื่อครูผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 5336
รายชื่อครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2352
แนวทางและแบบประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 5795
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 6530