new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ERIC ประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1282
แบบรายงานผลการประเมินครูวิชาภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2739
หนังสือแจ้งขยายเวลาการรายงานผลการประเมินภาษาอังกฤษของครูทั่วประเทศ (CEFR) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1406
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1110
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1123
ประกาศผลการคัดเลือกครูวิทยากรแกนนำตามโครงการฝึกอบรมในต่างประเทศ รอบสุดท้าย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2394
การประชุมปฏิบัติการในโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศของครูวิทยากรแกนนำ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2432
ผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขออนุมัติ English Program ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1283
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบ CEFR เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 54632
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสถาบันภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1039