new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมปฏิบัติการปรับแก้สื่อ EBE เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1290
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ERIC ประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1376
แบบรายงานผลการประเมินครูวิชาภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3062
หนังสือแจ้งขยายเวลาการรายงานผลการประเมินภาษาอังกฤษของครูทั่วประเทศ (CEFR) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1508
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1281
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1233
ประกาศผลการคัดเลือกครูวิทยากรแกนนำตามโครงการฝึกอบรมในต่างประเทศ รอบสุดท้าย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2508
การประชุมปฏิบัติการในโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศของครูวิทยากรแกนนำ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2524
ผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขออนุมัติ English Program ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1401
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบ CEFR เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 57906