new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมปฏิบัติการปรับแก้สื่อ EBE เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1258
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ERIC ประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1346
แบบรายงานผลการประเมินครูวิชาภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2881
หนังสือแจ้งขยายเวลาการรายงานผลการประเมินภาษาอังกฤษของครูทั่วประเทศ (CEFR) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1470
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1204
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1196
ประกาศผลการคัดเลือกครูวิทยากรแกนนำตามโครงการฝึกอบรมในต่างประเทศ รอบสุดท้าย เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2473
การประชุมปฏิบัติการในโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศของครูวิทยากรแกนนำ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2499
ผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขออนุมัติ English Program ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1362
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบ CEFR เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 56599