new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1461
ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Professional Programme 2015 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1263
ขอรับการประเมินความพร้อม EP/MEP ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1580
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครูจากประเทศอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1233
ขยายเวลาโครงการเพื่อนครูอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3030
การประชุมปรับแก้สื่อ EBE ป.2 และป.5 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1507
แนวการดำเนินงานประเมินความสามารถครูภาษาอังกฤษ (CEFR) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 6004
ขยายเวลารายงานผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (CEFR) รอบ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3663
โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2270
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงถ้วยเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1765