new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Professional Programme 2015 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1140
ขอรับการประเมินความพร้อม EP/MEP ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1467
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครูจากประเทศอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1096
ขยายเวลาโครงการเพื่อนครูอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2884
การประชุมปรับแก้สื่อ EBE ป.2 และป.5 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1412
แนวการดำเนินงานประเมินความสามารถครูภาษาอังกฤษ (CEFR) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 5741
ขยายเวลารายงานผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (CEFR) รอบ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3544
โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2149
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงถ้วยเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1639
ประชุมปฏิบัติการปรับแก้สื่อ EBE เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1196