new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1427
ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Professional Programme 2015 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1211
ขอรับการประเมินความพร้อม EP/MEP ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1540
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครูจากประเทศอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1166
ขยายเวลาโครงการเพื่อนครูอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2978
การประชุมปรับแก้สื่อ EBE ป.2 และป.5 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1476
แนวการดำเนินงานประเมินความสามารถครูภาษาอังกฤษ (CEFR) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 5866
ขยายเวลารายงานผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (CEFR) รอบ 2 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3627
โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2228
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงถ้วยเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1708