new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อครูอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ สถาบันภาษา มช. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3643
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วม Boost Camp: Teacher Training เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4439
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3 โครงการ(เฉพาะระดับประถมศึกษา) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 5741
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3 โครงการ (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3037
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 60761
เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1786
แบบฟอร์มรายงานผลและตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระยะที่ 1 (A0-A2) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2941
รายงานข้อมูลจำนวนครูที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3074
ขอเปลี่ยนแปลงเอกสารการประเมิน EP/MEP ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2363
ประชาสัมพันธ์โครงการ Asia Youth Leaders 2015 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1571