new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อครูอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ สถาบันภาษา มช. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3503
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วม Boost Camp: Teacher Training เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4389
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3 โครงการ(เฉพาะระดับประถมศึกษา) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 5586
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3 โครงการ (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2976
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 59897
เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1692
แบบฟอร์มรายงานผลและตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระยะที่ 1 (A0-A2) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2897
รายงานข้อมูลจำนวนครูที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3033
ขอเปลี่ยนแปลงเอกสารการประเมิน EP/MEP ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2325
ประชาสัมพันธ์โครงการ Asia Youth Leaders 2015 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1536