new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ ปี2559 (CEFR) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 9186
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ (Baseline) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2617
รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 18 ภาค เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2044
ประกาศผลคัดเลือกโรงเรียนมีสิทธิ์เข้าแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ปี2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2731
เอกสารสำรวจข้อมูลครูสอบ CEFR ปี2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1807
เอกสารขอรับประเมินความพร้อม EP/ MEP ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4137
EOL เชิญร่วมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2605
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. จัดฝึกอบรมบุคลากรมืออาชีพจำนวน 40 หลักสูตร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2130
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลโรงเรียนในโครงการ EP/MEP เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2148
การสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "Engaging with Difference: Finding Ways Forward" เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1817