new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ (Baseline) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2453
รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 18 ภาค เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1925
ประกาศผลคัดเลือกโรงเรียนมีสิทธิ์เข้าแข่งขันละครภาษาอังกฤษ ปี2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2590
เอกสารสำรวจข้อมูลครูสอบ CEFR ปี2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1657
เอกสารขอรับประเมินความพร้อม EP/ MEP ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3857
EOL เชิญร่วมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2382
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. จัดฝึกอบรมบุคลากรมืออาชีพจำนวน 40 หลักสูตร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1964
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลโรงเรียนในโครงการ EP/MEP เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2030
การสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "Engaging with Difference: Finding Ways Forward" เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1686
ประกาศรายชื่อครูอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ สถาบันภาษา มช. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3365