new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการ MEP ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1668
เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐาน EP/MEP 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2534
กำหนดการประเมินความพร้อมโรงเรียนขอเปิดห้องเรียน EP/MEP ปี60 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2474
Power Point การบริหารจัดการเวลาเรียน 5 ชม./สัปดาห์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3598
Power Point การประชุม PM ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1935
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 219937
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม Boot Camp ระดับภูมิภาค เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 13431
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน (ฉบับล่าสุด) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 84633
ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4269
ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ ปี2559 (CEFR) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 8613