new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการ EP ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2172
ผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการ MEP ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1855
เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐาน EP/MEP 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2999
กำหนดการประเมินความพร้อมโรงเรียนขอเปิดห้องเรียน EP/MEP ปี60 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2625
Power Point การบริหารจัดการเวลาเรียน 5 ชม./สัปดาห์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3779
Power Point การประชุม PM ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2211
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 245513
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม Boot Camp ระดับภูมิภาค เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 13906
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน (ฉบับล่าสุด) เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 89368
ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4385