new Banner Thai

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสถาบันภาษาอังกฤษ

ประกาศสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในสถาบันภาษาอังกฤษ

โดยประกาศรับจำนวน 5 ตำแหน่ง ผู้มีความประสงค์สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 4-20 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ ในวันและเวลาราชการ ที่สถาบันภาษาอังกฤษ (ศึกษารายละเอียดในไฟล์แนบ)