ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม Boot Camp ระดับภูมิภาค

  • พิมพ์

     ตามที่สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ได้ดำเนินการรับสมัครครูที่มีผลสอบ CEFR ได้คะแนน ระดับ B1 ขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ เข้าอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค(Boot Camp)นั้น บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม รุ่นที่ 1 ในแต่ละภูมิภาค ในระหว่าง วันที่ 17 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน (3สัปดาห์ต่อเนื่อง หยุด เสาร์-อาทิตย์) ตามรายชื่อ ดังแนบ
     ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในรุ่นที่ 1 ให้รอหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นที่ที่สังกัดแจ้งให้เข้ารับการอบรมต่อไป