logo banner th

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในโครงการ English Program: EP เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 236
การเทียบคะแนน CU-TEP กับ CEFR เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 303
ผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการ EP ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 390
ผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการ MEP ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 404
เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐาน EP/MEP 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 890
กำหนดการประเมินความพร้อมโรงเรียนขอเปิดห้องเรียน EP/MEP ปี60 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 909
Power Point การบริหารจัดการเวลาเรียน 5 ชม./สัปดาห์ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2138
Power Point การประชุม PM ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1035
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 36667
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม Boot Camp ระดับภูมิภาค เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 6375

Page 1 of 9