new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การพัฒนาปรับแก้สื่อ EBE ระดับ ป.1-6 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4946
การพัฒนาครูโครงการสอนรูปแบบ EBE ภูมิภาค เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2961
ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มนักเรียน ระดับป. 4-5 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2745
ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2231
เครื่องมือประเมินตนเองของสถานศึกษา (English Program): การประเมินมาตรฐานการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ศธ. เป็นภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 7686
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 6787
ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำภาคฤดูร้อน 2557 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4092
การเสวนาทางวิชาการภายหลังการพัฒนาตามโครงการ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1290
โครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 5911
มหกรรมวิชาการ EP Open House 2012 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4066