new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
EP/MEP Open House 2016 ภาคใต้ เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3261
การนิเทศ PEER Center ประจำปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4225
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2368
ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูใช้สื่อ 60 พรรษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2773
การพัฒนาครูโครงการ EBE ประจำปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4688
การพัฒนาทักษะการสอนโดยใช้ศิลปะการละคร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2193
การแข่งขันละคร 2555 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1363
O-NET เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1270
การนิเทศ PEER Center ประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 17362
การประชุมด้านการวัดและประเมินผลตาม CEFR เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3204