new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การนิเทศ PEER Center ประจำปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3824
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2222
ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูใช้สื่อ 60 พรรษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2460
การพัฒนาครูโครงการ EBE ประจำปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4097
การพัฒนาทักษะการสอนโดยใช้ศิลปะการละคร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1979
การแข่งขันละคร 2555 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1228
O-NET เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1179
การนิเทศ PEER Center ประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 16715
การประชุมด้านการวัดและประเมินผลตาม CEFR เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3080
การพัฒนาปรับแก้สื่อ EBE ระดับ ป.1-6 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4570