new Banner Thai

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การนิเทศ PEER Center ประจำปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3570
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2155
ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมครูใช้สื่อ 60 พรรษา เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 2318
การพัฒนาครูโครงการ EBE ประจำปี 2559 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3893
การพัฒนาทักษะการสอนโดยใช้ศิลปะการละคร เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1897
การแข่งขันละคร 2555 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1161
O-NET เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 1149
การนิเทศ PEER Center ประจำปี 2558 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 16267
การประชุมด้านการวัดและประเมินผลตาม CEFR เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 3011
การพัฒนาปรับแก้สื่อ EBE ระดับ ป.1-6 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบสถาบันภาษาอังกฤษ 4393