พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 62

  • พิมพ์

test1     กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นป.6 ม.3 และม.6 ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร

     การประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์แนวข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ คำสั่งในข้อสอบ รวมถึงพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ครูได้นำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและสร้างความคุ้นเคยในรูปแบบข้อสอบ สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน โดยในการประชุมครั้งนี้มีครูผู็สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 40 คน

test2 test3
test4 test5
test6 test7