งานเลี้ยงศิษย์เก่าผู้ได้รับทุนมูลนิธิเทมาเส็ก

  • พิมพ์

551014-0501

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 นายอนันต์ ระงับทุกข์ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าผู้ได้รับทุนมูลนิธิเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์

 

 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งในเครือข่ายศิษย์เก่า ใน 5 ปีที่ผ่านมามูลนิธิเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์ได้ให้ทุนพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและครู ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆมากมาย ณ โรงแรมเวสติน สุขุมวิท โดยมี Mr.Benedict Cheong ผู้บริหารระดับสูงของมูลนิธิเทมาเส็กและคณะ ให้การต้อนรับ

551014-0102 551014-0103
551014-0104 551014-0105
551014-0106