ศึกษานิเทศก์แกนนำอบรมขยายผล

  • พิมพ์

551014-0401

สถาบันภาษาอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์แกนนำการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้านความเป็นผู้นำและการนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท โดยศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรมสมรรถนะด้านความเป็นผู้นำและการนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ภาษาซีมีโอ (RELC : SEAMEO Regional Language Center ) ประเทศสิงคโปร์เป็นวิทยากร โดยมีศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

  • วันที่ 26 - 27 ก.ค. 2555 โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  • วันที่ 30 - 31 ก.ค. 2555 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต
  • วันที่ 20 - 21 ส.ค. 2555 โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
  • วันที่ 25 - 26 ส.ค. 2555 MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน กทม.

551014-0102 551014-0103
551014-0104 551014-0105
551014-0106