ประชุมพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม

  • พิมพ์

covertest61     สถาบันภาษาอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนระดับชั้นป.6 ม. 3 และม. 6 ระหว่างวันที่ 19-29 เมษายน 2561 ณ โรงแรม รอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร

     นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.ยุวดี อยู่สบาย รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ โดยการประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์แนวข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ คำสั่งในข้อสอบ รวมถึงพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ครูได้นำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและสร้างความคุ้นเคยในรูปแบบข้อสอบ สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน

test61.1 test61.2
test61.3 test61.4
test61.5 test61.6