ขอแสดงความยินดีกับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • พิมพ์

CongratsDr

          กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน