ขอแสดงความยินดีกับรองเลขาธิการสภาการศึกษา

  • พิมพ์

WattaDep

          สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา