new Banner Thai

ทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปีการศึกษา 2562


IMAGE

สถาบันภาษาจุฬาฯ จะจัดสอบคัดเลือกผู้รับทุนไปศึกษาและฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์ ประเทศสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้     1. Course 111: Advanced Specialist Certificate (I) in Teaching Listening and Speaking (8 January- 25 January...
Read More...

สภษ.มอบวัสดุอุปกรณ์ให้โรงเรียนบ้านหนองยาว


IMAGE

          สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มอบวัสดุสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านหนองยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดย...
Read More...

ขอแสดงความยินดีกับรองเลขาธิการสภาการศึกษา


IMAGE

          สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา
Read More...

ขอเชิญบุคลากรสพฐ. (ส่วนกลาง) กรอกแบบสำรวจแนวทางพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ


IMAGE

  ตามที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้เคยขอความอนุเคราะห์ทุกสำนักในส่วนกลาง สังกัด...
Read More...

เชิญร่วมโครงการ "Excellence in English Program Management (ครั้งที่ 3)"


IMAGE

  บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ส.อ.ส.)ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ “Excellence in English Program Management (EX-EPM) #3” ภายใต้แนวคิด “English Program...
Read More...
 

ขอเชิญบุคลากรสพฐ. (ส่วนกลาง) กรอกแบบสำรวจแนวทางพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

 

OBECSurvei

ตามที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้เคยขอความอนุเคราะห์ทุกสำนักในส่วนกลาง สังกัด สพฐ.
ตอบแบบสำรวจระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนั้น
ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เห็นควรให้ใช้รูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของบุคคล
(Learning Style) และมอบให้สถาบันภาษาอังกฤษ สำรวจความสนใจรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารใน 4 แนวทาง ได้แก่
1)การพัฒนากับครูไทยเพื่อปูพื้นฐานระดับต้น 2)การพัฒนากับครูชาวต่างชาติจ้างมาประจำที่ สพฐ.
3)การพัฒนากับวิทยากรชาวต่างชาติ ณ สถาบันภาษา มธ. 4)การพัฒนาด้วยตนเองผ่านหนังสือพร้อมเสียงประกอบ
ในการนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลาง สังกัด สพฐ.ตอบแบบสำรวจดังกล่าว

โดยคลิ๊ก-- แบบสำรวจแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรในสังกัด สพฐ.

ปฏิทินกิจกรรม

May 2019
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

กิจกรรมสำคัญ

No events

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4798716
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4673
6571
36667
4718698
146827
187923
4798716

Your IP: 3.208.22.127
Server Time: 2019-05-24 17:18:41