logo banner th

ขอเชิญบุคลากรสพฐ. (ส่วนกลาง) กรอกแบบสำรวจแนวทางพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ


IMAGE

  ตามที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้เคยขอความอนุเคราะห์ทุกสำนักในส่วนกลาง สังกัด...
Read More...

เชิญร่วมโครงการ "Excellence in English Program Management (ครั้งที่ 3)"


IMAGE

  บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ส.อ.ส.)ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ “Excellence in English Program Management (EX-EPM) #3” ภายใต้แนวคิด “English Program...
Read More...

เปิดศูนย์ Boot Camp ภูมิภาค Phase 3


IMAGE

     กระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres: RETC) ระยะที่ 3 ในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี...
Read More...

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


IMAGE

            สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Read More...

โครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน English Program


IMAGE

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)...
Read More...
 

ขอเชิญบุคลากรสพฐ. (ส่วนกลาง) กรอกแบบสำรวจแนวทางพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

 

OBECSurvei

ตามที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้เคยขอความอนุเคราะห์ทุกสำนักในส่วนกลาง สังกัด สพฐ.
ตอบแบบสำรวจระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนั้น
ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เห็นควรให้ใช้รูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของบุคคล
(Learning Style) และมอบให้สถาบันภาษาอังกฤษ สำรวจความสนใจรูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารใน 4 แนวทาง ได้แก่
1)การพัฒนากับครูไทยเพื่อปูพื้นฐานระดับต้น 2)การพัฒนากับครูชาวต่างชาติจ้างมาประจำที่ สพฐ.
3)การพัฒนากับวิทยากรชาวต่างชาติ ณ สถาบันภาษา มธ. 4)การพัฒนาด้วยตนเองผ่านหนังสือพร้อมเสียงประกอบ
ในการนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลาง สังกัด สพฐ.ตอบแบบสำรวจดังกล่าว

โดยคลิ๊ก-- แบบสำรวจแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากรในสังกัด สพฐ.

ปฏิทินกิจกรรม

September 2018
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

กิจกรรมสำคัญ

No events

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3165767
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1985
5020
23963
3114064
82329
99600
3165767

Your IP: 54.198.142.121
Server Time: 2018-09-21 08:18:17