logo banner th

โครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน English Program


IMAGE

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)...
Read More...

ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค


IMAGE

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค 8 ศูนย์ใน 4 ภูมิภาค ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงให้ครูทั่วประเทศ...
Read More...

เชิญร่วมโครงการ "การบริหารจัดการโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ (ครั้งที่ 2)"


IMAGE

  บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ส.อ.ส.)ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ “Excellence in English Program Management (EX-EPM) #2” ภายใต้แนวคิด “Not Just a Teacher but a...
Read More...

เสวนาเตรียมความพร้อมปรับชั่วโมงภาษาอังกฤษ ป.1-3


IMAGE

          สถาบันภาษาอังกฤษจัดประชุมเสวนาเพื่อรองรับการปรับหลักสูตรชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษจาก 1 ชั่วโมงเพิ่มเป็น 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระดับชั้น ป.1-3 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
Read More...

เสวนาเตรียมความพร้อมปรับชั่วโมงภาษาอังกฤษ ป.1-3

1cov1

          สถาบันภาษาอังกฤษจัดประชุมเสวนาเพื่อรองรับการปรับหลักสูตรชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษจาก 1 ชั่วโมงเพิ่มเป็น 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระดับชั้น ป.1-3 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายการส่งเสริมยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยการเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ อาคารสพฐ.4 ห้องประชุม สพฐ.1
         ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานในการเสวนาฯ ร่วมกับครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง

        สรุปสาระสำคัญในการประชุมเสวนาฯ ดังนี้
        ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น สามารถดำเนินการได้ดังนี้
                   - ชั่วโมงที่ 1 การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ภาษาในสถานการณ์ในชีวิประจำวัน (Function English/Real life)
                   - ชั่วโมงที่ 2 การใช้สื่อเสริมทักษะ แอพลิเคชั่น เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Echo Hybrid
                   - ชั่วโมงที่ 3 คำศัพท์และโครงสร้างประโยคในชีวิตประจำวันง่ายๆ โดยผ่านกิจกรรมที่สนุกและพัฒนาการเรียนรู้
                   - ชั่วโมงที่ 4 การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การใช้ Big Book
                   - ชั่วโมงที่ 5 การสอนซ่อมเสริมโดยให้นักเรียนที่เก่งเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ (Self learning) จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ครูเตรียมให้ส่วนนักเรียนที่ควรได้รับการพัฒนาเรียนซ่อมเสริมกับครู
       ประเด็นที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรให้มีตัวชี้วัดพฤติกรรมของผู้เรียนให้ชัดเจน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานหนังสือเรียน
       ประเด็นอื่นๆ ควรมีการจัดทำแหล่งเรียนรู้ทางเว็บไซด์ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสามารถเลือกใช้ตามความต้องการและสนใจ

 1  03  
 3   4
 06  07

ปฏิทินกิจกรรม

May 2017
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

กิจกรรมสำคัญ

No events

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1991909
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
1772
19368
1958551
57847
57435
1991909

Your IP: 54.162.136.26
Server Time: 2017-05-27 00:23:32